Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zabezpieczyć historię swojej organizacji – zapraszamy do lektury!

Codzienność organizacji pozarządowych to zarządzanie projektami, nieustanne pozyskiwanie środków na realizację misji i dbałość o właściwe ich wydatkowanie. W tych działaniach niejednokrotnie za bardzo skupiamy się na celach operacyjnych, a mniej na refleksji, dotyczącej historycznej wartości trzeciego sektora. Jeżeli organizacje same nie zadbają o zachowanie pamięci o własnym dorobku, to – niestety – nikt za nie tego nie zrobi. Natomiast ich historia z pewnością nie jest udokumentowana właściwie. Niejednokrotnie, wraz z rozwiązaniem lub likwidacją organizacji, bezpowrotnie tracimy ślady jej działań.

Z samouczka dowiecie się:

  • jak utrwalić historię własnej organizacji,
  • jakie zbiory archiwalne może posiadać organizacja,
  • co należy zrobić aby zabezpieczyć wieczyście zbiory organizacji,
  • co zrobić jeśli sami nie potraficie zabezpieczyć swojego dorobku.