Archiwum historyczne

Prawdopodobnie posiadasz dokumentację o wartości historycznej. Wynika to z odpowiedzi na powyższe pytania, jednak pamiętaj, że ocena wartości historycznej budzi zazwyczaj wątpliwości. Rozważając tę kwestię warto zapoznać się z definicją materiałów archiwalnych zamieszczoną w Ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach:
Materiałami archiwalnymi wchodzącymi do narodowego zasobu archiwalnego są wszelkiego rodzaju akta i dokumenty, korespondencja, dokumentacja finansowa, techniczna i statystyczna, mapy i plany, fotografie, filmy i mikrofilmy, nagrania dźwiękowe i wideofonowe, dokumenty elektroniczne oraz inna dokumentacja, bez względu na sposób jej wytworzenia, mająca znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej o działalności Państwa Polskiego, o rozwoju życia społecznego i gospodarczego, o działalności organizacji o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym, zawodowym i wyznaniowym, o organizacji i rozwoju nauki, kultury i sztuki.

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Art. 1

Wartość historyczną mają przede wszystkim materiały unikatowe, niedostępne w innych instytucjach takich jak archiwa czy biblioteki. Znaczenie ma również okres powstania materiałów – zazwyczaj im materiał starszy, tym cenniejszy. Cenniejsze niż pojedyncze materiały są tzw. zespoły archiwalne np. całość dokumentacji organizacji, spuścizny archiwalne. W przypadku archiwów społecznych znaczenie mają także materiały, które mogą wzbudzić zainteresowanie społeczności lokalnej takie jak fotografie nieistniejących już budynków, osób ważnych dla społeczności, miejsc spotkań (sklep, budka z lodami) itd. – materiały te nie zawsze mają dużą wartość badawczą, jednak mogą być podstawą archiwum społecznego.

Możesz utworzyć na podstawie tych zbiorów archiwum społeczne lub zbiory przekazać do innej instytucji. Pamiętaj, że samodzielne opracowanie, digitalizacja, udostępnienie zbiorów daje szanse na ich zaistnienie w społeczeństwie i może być impulsem do rozwoju organizacji. Obecnie istnieje wiele możliwości uzyskania wsparcia na tego typu działania, wymaga to jednak zaangażowania ze strony organizacji. Jeśli organizacja nie jest w stanie podjąć samodzielnie takich działań, warto zbiory zabezpieczyć przy pomocy innych instytucji.

Sprawdź, jakie przepisy obowiązują organizacje pozarządowe posiadające materiały archiwalne.

Czy chcesz zadbać o swoje zbiory samodzielnie?

TAKNIE