Jak zdobyć środki na działania archiwalne?

W przypadku archiwów prowadzonych przez organizacje pozarządowe, źródła i zasady finansowania będą analogiczne do finansowania innych działań podejmowanych przez organizacje. Mogą to być: składki członkowskie (w przypadku stowarzyszeń), darowizny, sponsoring, 1% procent podatku dochodowego od osób fizycznych, działalność odpłatna lub gospodarcza oraz dotacje ze środków publicznych, z funduszy europejskich lub fundacji krajowych i zagranicznych i in. Omówienie źródeł finansowania, porady i wytyczne można znaleźć np. w serwisie NGO.pl. W tym też serwisie publikowane są informacje o aktualnych konkursach grantowych.

Zapoznaj się z zestawieniem konkursów dotacyjnych, w ramach których można starać się o środki na opracowanie lub/i digitalizację zbiorów oraz inne działania wokół archiwum. [link do pliku]

W 2015 roku została znowelizowana Ustawa archiwalna. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych od tej pory może zlecać organizacjom pozarządowym realizację zadań związanych z opracowaniem, przechowywaniem, digitalizacją i udostępnianiem materiałów archiwalnych. Ze względu na wysoki współczynnik odrzuceń wniosków, wypracowaliśmy wskazówki, które pozwolą na efektywniejsze startowanie w konkursie.