Od czego zacząć?

Zapoznaj się z krótkim filmem, prezentującym czym jest archiwum społeczne. Następnie zastanów się, jakim zbiorem zaopiekuje się Twoja organizacja: czy jest to zbiór już zgromadzony czy zamierzasz go dopiero pozyskać lub rozszerzać. Wybór wydarzenia, zjawiska, osoby czy organizacji, której będzie dotyczyć zgromadzona dokumentacja determinuje dalsze działania.

Archiwum społeczne może podejmować działania związane z:

  • pozyskiwaniem materiałów archiwalnych,
  • opracowaniem materiałów,
  • digitalizacją materiałów,
  • udostępnianiem archiwaliów w internecie lub w siedzibie organizacji,
  • zabezpieczaniem archiwaliów
  • popularyzacją zbioru w toku działań edukacyjnych, wystawienniczych, wydawniczych,
  • animacją społeczności lub środowiska wokół archiwum społecznego.
Pomyśl, które działania są dla Twojej organizacji priorytetowe i podziel je na etapy. Pamiętaj, że główne zadania każdego archiwum to zabezpieczanie, opracowanie zbiorów i ich udostępnianie. W toku planowania możesz podzielić pracę na etapy w taki sposób, że najpierw zajmiesz się całościowo danym zbiorem/zespołem, np. zgromadzisz zasób dotyczący Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie, opracujesz go, zdigitalizujesz, udostępnisz i spopularyzujesz, a następnie zajmiesz się kolejnymi zbiorami.  Możesz również na etapy podzielić same czynności np. najpierw opracujesz i zabezpieczysz kilka zbiorów, a potem zajmiesz się ich digitalizacją, udostępnieniem i popularyzacją.

Zgromadź wiedzę

Zainspiruj się działaniami innych

W bazie archiwów społecznych znajdują się informacje o prawie 500 organizacjach i inicjatywach działających na polu dokumentowania jakiegoś fragmentu historii. Są tam zarówno duże organizacje o szerokich działaniach i licznym zespole, jak i małe inicjatywy lokalne. Każda organizacja ma odmienne cele i sposób działania. Na portalu archiwa.org, gdzie prezentujemy różne projekty archiwalne i na stronie Archiwa społeczne na Facebooku można przekonać się, jak różnorodne są to inicjatywy.
Na I Kongresie Archiwów Społecznych zaprezentowały się różnorodne archiwa z całej Polski. Obejrzyj reportaż z Kongresu i zapoznaj się z innymi materiałami.
W czasie Giełdy Projektów, zorganizowanej przez Narodowe Centrum Kultury w 2016 roku przedstawiono interesujące projekty, oparte na idei archiwum społecznego. Projekty, oprócz wymiaru archiwalnego miały na celu także pobudzenie społeczności lokalnej do działania, uaktywnienie środowisk, zaangażowanie przedstawicieli różnych pokoleń. Oto prezentacja niektórych z nich: