Materiały pozyskane z różnych źródeł w efekcie działalności historycznej organizacji

Jeśli posiadasz materiały takie jak: dokumenty, fotografie, wspomnienia, nagrania biograficzne, podziemne wydawnictwa z okresu PRL-u, kolekcję pocztówek, zbiory kartograficzne dotyczące historii lokalnej, historii oporu społecznego, historii życia kulturalnego, gospodarczego, historii danej osoby, historii sportu, historii danego zawodu itd., to jest to dokumentacja o wartości historycznej, którą warto zabezpieczyć. Możesz utworzyć na podstawie tych zbiorów archiwum społeczne lub zbiory przekazać do innej organizacji. Pamiętaj, że samodzielne opracowanie, digitalizacja, udostępnienie zbiorów daje szanse na ich zaistnienie w społeczności lokalnej/ środowisku i może być impulsem do rozwoju organizacji. Obecnie istnieje wiele możliwości uzyskania wsparcia na tego typu działania, wymaga to jednak zaangażowania ze strony organizacji. Jeśli organizacja nie jest w stanie podjąć samodzielnie takich działań, warto zbiory zabezpieczyć przy pomocy innych instytucji.

Zastanów się, czy posiadane przez Ciebie zbiory to materiały archiwalne.

Czy posiadasz dokumentację powstałą przed 1989 rokiem?

Czy posiadasz materiały niedostępne w innych instytucjach? (archiwach, bibliotekach)?

Czy posiadasz materiały źródłowe? (dokumenty, wspomnienia, fotografie, ulotki), a nie tylko opracowania i publikacje? 

Czy posiadasz archiwalia od prywatnych osób (np. kolekcje rodzinne, zbiory kolekcjonerskie) lub od innych organizacji (np. dokumenty kół, stowarzyszeń, zakładów pracy)? 

Odpowiedź TAK na którekolwiek z pytań

 

Odpowiedź NIE na wszystkie pytania