Materiały własne organizacji: dokumentacja działań

Część materiałów z tzw. archiwum zakładowego może mieć wartość historyczną i wtedy warto pomyśleć o nich nie tylko w kategorii archiwum zakładowego. Aby rozpoznać wartość historyczną materiałów organizacji odpowiedz na poniższe pytania:

Czy działania organizacji powodują zmiany w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym?

Czy działania organizacji są/były unikatowe w skali kraju?

Czy organizacja działa dłużej niż 15 lat?

Jeżeli odpowiedziałaś/eś TAK na którekolwiek z pytań, historię Twojej organizacji warto upamiętnić. Teraz odpowiedz na jeszcze 2 pytania, aby zorientować się, czy dokumentacja, którą posiadasz może być podstawą do odtworzenia tej historii.

Czy w zebranej dokumentacji znajdują się dokumenty pokazujące przemiany i historię organizacji, fotografie z ważnych wydarzeń, wycinki prasowe nt. organizacji, korespondencja o dużym znaczeniu, nagrane relacje z twórcami organizacji, dokumenty pokazujące odbiór społeczny działań organizacji?

Czy w zebranej dokumentacji znajdują się jedynie dokumenty takie jak: listy płac, umowy cywilno-prawne, sprawozdania dla grantodawców, protokoły z kontroli, instrukcje BHP, listy obecności?