Organizacje pozarządowe w toku swoich działań gromadzą różnego rodzaju archiwalia. Część – powstaje w wyniku bieżącej działalności organizacji, część – w wyniku świadomego działania polegającego na dokumentowaniu przeszłości. Oba rodzaje mogą być materiałami archiwalnymi, które w wyniku działań archiwizacyjnych, w przyszłości posłużą nie tylko odtworzeniu historii danej organizacji, ale również badaniom nad uwarunkowaniami społecznymi, kulturowymi, politycznymi w konkretnym czasie. To od organizacji zależy, czy tak się stanie.

Na początek warto zastanowić się, czy dokumenty, którymi dysponuje organizacja to materiały archiwalne – przeznaczone do wieczystego przechowywania.

Archiwum historyczne czy archiwum zakładowe?

Archiwum historyczne składa się z materiałów archiwalnych – tych, które warto zabezpieczyć wieczyście. Nie są to dokumenty przeznaczone wyłącznie do czasowego przechowywania na bieżące potrzeby organizacji oraz na wypadek kontroli zewnętrznych instytucji. To do organizacji należy ocena, czy dokumentacja, którą posiada to materiał archiwalny.

Jakie materiały posiada organizacja?

materiały własne organizacji: dokumentacja działań

materiały pozyskane w wyniku działalności na polu historycznym