Materiały bez wartości historycznej

Prawdopodobnie nie posiadasz dokumentacji o wartości historycznej. Wynika to z odpowiedzi na powyższe pytania, jednak pamiętaj, że ocena wartości historycznej budzi zazwyczaj wątpliwości. Rozważając tę kwestię warto zapoznać się z definicją materiałów archiwalnych zamieszczoną w Ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach:

Materiałami archiwalnymi wchodzącymi do narodowego zasobu archiwalnego są wszelkiego rodzaju akta i dokumenty, korespondencja, dokumentacja finansowa, techniczna i statystyczna, mapy i plany, fotografie, filmy i mikrofilmy, nagrania dźwiękowe i wideofonowe, dokumenty elektroniczne oraz inna dokumentacja, bez względu na sposób jej wytworzenia, mająca znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej o działalności Państwa Polskiego, o rozwoju życia społecznego i gospodarczego, o działalności organizacji o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym, zawodowym i wyznaniowym, o organizacji i rozwoju nauki, kultury i sztuki.

Wartość historyczną mają przede wszystkim materiały unikatowe, niedostępne w innych instytucjach takich jak archiwa czy biblioteki. Znaczenie ma również okres powstania materiałów – zazwyczaj im materiał starszy, tym cenniejszy. Cenniejsze niż pojedyncze materiały są tzw. zespoły archiwalne np. całość dokumentacji organizacji, spuścizny archiwalne. W przypadku archiwów społecznych znaczenie mają także materiały, które mogą wzbudzić zainteresowanie społeczności lokalnej takie jak fotografie nieistniejących już budynków, osób ważnych dla społeczności, miejsc spotkań (sklep, budka z lodami) itd. – materiały te nie zawsze mają dużą wartość badawczą, jednak mogą być podstawą archiwum społecznego.

Czy chcesz zadbać o swoje zbiory samodzielnie?

TAKNIE