Udostępnianie zbiorów

Działające przy organizacjach pozarządowych archiwa powinny dążyć do jak najszerszego udostępniania swoich zbiorów (z poszanowaniem prawa oraz stanu zachowania materiałów), nie stawiać ograniczeń formalnych w dostępie do akt: pozwalać korzystać z nich uczniom, dziennikarzom, osobom prywatnym.

Czy chcesz udostępniać swoje zbiory na miejscu?

TAK

Ten rodzaj funkcjonowania archiwum znacznie ogranicza liczbę osób, które mogą korzystać z archiwaliów, pozwala jednak na kontrolę nad tym, kto i w jakim celu korzysta z materiałów. Użytkownicy archiwum powinni wypełnić kartę kontrolną, która dostarczy informacji o celu korzystania z materiałów oraz pełni funkcję informacji statystycznej.

NIE

Wiele organizacji społecznych nie ma swojego lokalu, dlatego upublicznia swoje zbiory okazjonalnie: przy okazji wystaw czy publikacji.

Digitalizacja daje szansę szerokiego udostępniania materiałów organizacjom nieposiadającym swojej siedziby: jest tańsza i mniej czasochłonna niż udostępnianie na miejscu. Publikowanie zdigitalizowanych materiałów w internecie niesie jednak za sobą o wiele więcej ograniczeń prawnych niż udostępnianie na miejscu. Archiwa społeczne najczęściej gromadzą zbiory pochodzące z XX wieku. Dlatego przy ich upublicznianiu trzeba szczególnie zwrócić uwagę na prawa autorskie, ochronę danych osobowych oraz kwestie etyczne.

Przeczytaj:

  • „Archiwa organizacji pozarządowych w internecie” (M. Wilkowski)
  • „Prezentacja własnych zbiorów” (fragment tekstu A. Janiszewskiej)
  • „Digitalizcja” (E. Kołodziejska)