Gdzie szukać wsparcia?

Organizacje prowadzące archiwa społeczne mają możliwość uzyskania wsparcia nie tylko finansowego, ale także merytorycznego czy w zakresie przydatnych do pracy narzędzi.

Szkolenia:

Ośrodek KARTA organizuje darmowe szkolenia z prowadzenia archiwum społecznego. Szkolenia obejmują wszystkie aspekty prowadzenia archiwum społecznego (pozyskiwanie zbiorów, digitalizacja, opis, prawo autorskie, finansowanie działań archiwum, tworzenie wystaw i publikacji i in.) lub skupiają się na wybranym temacie np. wykorzystaniu internetu do promocji archiwum.
Narodowe Archiwum Cyfrowe organizuje szkolenia z digitalizacji materiałów archiwalnych. Składają się one z wykładów oraz z części praktycznej. Obejmują zagadnienia takie jak: digitalizacja materiałów aktowych, mikrofilmów, fotografii oraz nagrań dźwiękowych; kontrola jakości kopii cyfrowych; udostępnienie cyfrowych kopii użytkowych; archiwizacja cyfrowych kopii wzorcowych.

Warto również przeglądać ofertę organizacji pozarządowych dostępną na portalu ngo.pl Dzięki szkoleniom można dowiedzieć się m.in. jak promować działania organizacji czy też jak animować społeczności lokalne. Ciekawą ofertę posiada również Fundacja Archeologia Fotografii, która szkoli z konserwacji fotografii i prowadzenia domowych archiwów fotograficznych

Doradztwo i konsultacje:

Ośrodek KARTA oferuje wsparcie w każdym aspekcie prowadzenia archiwum społecznego.
Kontakt:
Obserwatorium Archiwistyki Społecznej
Fundacja Ośrodka KARTA, ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa
e-mail: as@karta.org.pl, tel. 22 844 10 55
Narodowe Archiwum Cyfrowe jest krajowym Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych.
Kontakt:
Narodowe Archiwum Cyfrowe
ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa
e-mail: nac@nac.gov.pl, tel.: 22 572 16 00
Narodowy Instytut Audiowizualny jest krajowym Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów audiowizualnych.
Kontakt:
Narodowy Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa
e-mail: tel.: bog@nina.gov.pl, tel.22 380 49 95
Pracownicy archiwów państwowych mogą konsultować kwestie związane z archiwizacją zasobów NGO. Sprawdź, gdzie znajduje się najbliższe archiwum państwowe

Narzędzia do opracowania zbiorów:

Otwarty System Archiwizacji (OSA) – darmowy program do opisu materiałów, udostępniony przez Ośrodek KARTA z myślą o archiwach społecznych i osobach bez wiedzy z zakresu archiwistyki. Program zgodny ze standardami Międzynarodowej Rady Archiwów, a więc może być stosowany przez archiwa, które chcą spełnić wymogi dotacji państwowych. OSA jest docelowym systemem dla archiwów społecznych – pozwoli wyszukać zbiory społeczne z całej Polski.

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA) – stworzona przez Narodowe Archiwum Cyfrowe bezpłatna aplikacja przeznaczona do opracowania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwalnych na wszystkich poziomach ich hierarchicznej struktury – od całego archiwum aż po obiekt archiwalny. Może być wykorzystywana w archiwach państwowych oraz innych jednostkach posiadających archiwa. Aby korzystać z systemu, należy podpisać umowę z NAC.